Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Adres Jasienica 159
43-385 Jasienica
Kontakt
Telefon
33/472 62 00
Fax
33/472 62 62
Aleksandra Dudek - 33/472 62 14 Kierownik
Alicja Zawiła-Glos - 33/472 62 14 Zastępca Kierownika

Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość przylegającą do drogi,
Naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej/ gminnej,
Zgoda na przejazd  samochodami  ciężarowymi  drogami  gminnymi  powyżej   8 ton (np na czas budowy)
Krzysztof Sojka - 33/472 62 25 Remonty i inwestycje dróg gminnych
Monika Białoń - Łaba - 33/472 62 25 Obiekty mostowe, zimowe utrzymanie dróg
Karolina Grabska - 33/472 62 17
Agnieszka Sosna - 33/472 62 17
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadawanie numerów porządkowych budynkom, planowanie przestrzenne
Bożena Lala - 33/472 62 26
Marek Stojanowski - 33/472 62 27
Sławomir Filapek - 33/472 62 17
Inwestycje i remonty obiektów gminnych
Gabriela Handzel-Gruda - 33/472 62 15
Marta Zmełty - 33/472 62 15
Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Natalia Wiśniowska Decyzje jednorazowej opłaty, przejęcia gruntów pod drogi
Barbara Binda-Bazyl - 33/472 62 09 Oznakowanie dróg gminnych, organizacja pracy pracowników gospodarczych
Elżbieta Strok - 33/472 62 26 Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy nieruchomości lokalowych, użyczenia nieruchomosci gminnych.
Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasienica
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-06-19 14:56:50
Data utworzenia 2006-02-16
Data udostępnienia 2013-12-27 12:06:18
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Marek Hronowski