Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Jasienica.
Opis Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Informacja Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych - pok. 108
Urszula Hronowska
tel. 33/472 62 18
Adrianna Posłuszny
tel. 33/472 62 18

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: " Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Jasienica,  
" Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI,
" Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające ,że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
" Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
" Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
" Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),
" Kserokopia prawa jazdy,
" Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji/wypisów z licencji.
Opłaty: Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji/wypisów z licencji.
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wynosi:
" Wydanie licencji od 2 do 15 lat- 200 zł, wydanie wypisu -22 zł
" Wydanie licencji od 16 do 30 lat- 250 zł, wydanie wypisu- 27,50 zł
" Wydanie licencji od 31 do 50 lat- 300 zł, wydanie wypisu- 33 zł
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Jasienica lub na rachunek bankowy: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110, Bank Spółdzielczy w Jasienicy. W tytule przelewu wpisać - licencja TAXI.
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Jasienica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
Uwagi dodatkowe: Strona może zostać wezwana do przedłożenia innych, niezbędnych dokumentów w celu wydania licencji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-13 14:36:05
Data utworzenia 2021-01-13
Data udostępnienia 2021-01-13 14:33:58
Osoba odpowiedzialna Adrianna Posłuszny
Udostępnił Marek Hronowski