Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestry i archiwa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Rejestr instytucji kultury

Opis
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jasienica prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2912r., poz. 406) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz. 189). Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami instytucje kultury polegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskają osobowość prawną. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu pokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osobę przez niego upoważnioną. 1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jasienicy). 2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami) podlega opłacie skarbowej w kwocie 5,00zł. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, w godzinach pracy urzędu, tj.: - poniedziałek - od 7 do 15 - wtorek - od 7 do 16 - środa - od 7 do 15 - czwartek - od 7 do 15 - piątek - od 7 do 14 Poniżej rejestr Instytucji Kultury do pobrania i wydruku:

Miejsce
Urząd Gminy w Jasienicy
43-385 Jasienica 159
Informacja
Łucja Jenkner - 33 815-22-31 wew. 205
Inne
                       
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 16 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 12382941 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony