Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-11 Symbol:  0050.22.2019
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/4/2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne, oznaczonej jako dz. 67/10.
2019-02-11 Symbol:  0050.21.2019
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/136/2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2613/8 i dz. 2433/22.
2019-02-11 Symbol:  0050.20.2019
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/135/2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2615/4.
2019-02-11 Symbol:  0050.19.2019
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i doposażenie sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na
terenie gminy Jasienica"
2019-01-31 Symbol:  0050.18.2019
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2019.
2019-01-30 Symbol:  0050.17.2019
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2019 roku.
2019-01-29 Symbol:  0050.16.2019
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Jasienica w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci wodociągowej"
2019-01-29 Symbol:  0050.15.2019
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Wykonanie nawierzchni tartanowej na bieżni przy boisku sportowym w Rudzicy"
2019-01-28 Symbol:  0050.14.2019
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
2019-01-25 Symbol:  0050.13.2019
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowa termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica"
2019-01-23 Symbol:  0050.12.2019
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy
2019-01-23 Symbol:  0050.11.2019
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako dz. 1740/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice.
2019-01-22 Symbol:  0050.9.2019
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 22 oznaczonej, jako dz. 519 oraz części dz. 520/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazy.
2019-01-22 Symbol:  0050.10.2019
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku
2019-01-17 Symbol:  0050.8.2019
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Jasienica w 2019 roku

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11609243 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony