Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Aktualne ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-06-18
Obwieszczenie Starosty Bielskiego Nr WB.6740.3.3.2019.WN z dnia 18.06.2019r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy r dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. : 20I8r., poz. 1202 tj. ze zm). ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego nr 2/2017 z dnia 24.03.2017r.. znak: WB.6740.3.5.2016.WN o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S Międzyrzecze-Mazańcowic- Komorowice".
2019-06-19
Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Jasienica, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica.
2019-06-10
Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Jasienica w wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice - Oświęcim" obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego według projektowanego rozstrzygnięcia
2019-06-17
Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości: Jasienica 406, Rudzica 1892, Rudzica 123, Biery 186/1.
2019-06-04
Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postpowania administracyjnego sprawie zatwierdzenia Projektu robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice - Oświęcim" obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego.
2019-06-13
Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gruntowych w Roztropicach o numerach działki 468/2, 472, 805
2019-06-10
Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej w Jasienicy o numerze 253
2019-06-07
Zawiadamiam, ze w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali 201 Urzędu Gminy Jasienica, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, na które serdecznie zapraszam.
2019-01-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne - cześć obejmująca teren nr 2
2018-11-23
Projekt partnerski „ Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 12718361 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony