Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica
Wydawanie decyzji na czasowe odebieranie właścicielowi zwierząt
Ewidencja obiektów, wynajmowanych pokoi przez rolników i miejsc na wystawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych
Decyzja w zakresie świadczenia usług komunalnych. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych, odbieranie odpadów komunalnych.
Decyzje dla osób fizycznych eksploatujących instalację do wykonywania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zmieniającemu stosunki wodne, które oddziałują szkodliwie na gruncie sąsiednim do przywrócenia ich do stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.
Powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
Wydawanie decyzji zezwalającej na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywna, cofanie tych decyzji.
Utylizacja materiałów zawierających azbest.
Decyzje środowiskowe.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew.
Wydawanie decyzji wykazującej posiadaczowi odpadów, usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
Wydawanie decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wykonania decyzji z art. 363 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Naliczenie opłaty tytułem trwałej i zupełnej utraty posiadanego pojazdu bez zmiany prawa własności.
Potwierdzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz nabyte kwalifikacje rolnicze z tytułu pracy o gospodarstwie rolnym.
Wydawanie decyzji ustalającej obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionym przedsiębiorcą.
Wydawanie decyzji zatwierdzającej realizację ugody zawartej pomiędzy właścicielami gruntu ustalającej zmiany stanu wody na gruntach .
Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew dla osób prawnych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE W ZWIĄZKU Z: WYDANIEM DECYZJI NAKAZUJĄCEJ WŁAŚCICIELOWI ZMIENIAJĄCEMU STOSUNKI WODNE, KTÓRE ODDZIAŁUJĄ SZKODLIWIE NA GRUNCIE SĄSIEDNIM DO PRZYWRÓCENIA ICH DO STANU PIERWOTNEGO LUB WYKONANIE URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYM SZKODOM.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE W ZWIĄZKU Z: WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH.


Strony 1 Przejdź do strony nr 2

Licznik odwiedzin: 12718265 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony