Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-12-30 Symbol:  XXV/243/2004
Uchwała Nr XXV/243/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2004 rok
2004-12-30 Symbol:  XXV/242/2004
Uchwała Nr XXV/242/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/233/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2005
2004-12-30 Symbol:  XXV/241/2004
Uchwała Nr XXV/241/2004 w sprawie określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych oraz powołania składu komisji dokonującej oceny
2004-12-30 Symbol:  XXV/240/2004
Uchwała Nr XXV/240/2004 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałajacym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy nie wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2004-12-30 Symbol:  XXV/239/2004
Uchwała Nr XXV/239/2004 w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
2004-12-30 Symbol:  XXV/238/2004
Uchwała Nr XXV/238/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
2004-12-02 Symbol:  XXIV/237/2004
Uchwała Nr XXIV/237/2004 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Jasienica może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
2004-12-02 Symbol:  XXIV/236/2004
Uchwała Nr XXIV/236/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2005 rok
2004-12-02 Symbol:  XXIV/233/2004
Uchwała Nr XXIV/233/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2005
2004-12-02 Symbol:  XXIV/232/2004
Uchwała Nr XXIV/232/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
2004-12-02 Symbol:  XXIV/231/2004
Uchwała Nr XXIV/231/2004
2004-12-02 Symbol:  XXIV/230/2004
Uchwała Nr XXIV/230/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 2 grudnia 2004 roku w spiawie: zmian w załączniku Nr 6a do Uchwały Budżetowej na rok 2004 Nr XIV/134/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 stycznia 2004 roku
2004-12-02 Symbol:  XXIV/229/2004
Uchwała Nr XXIV/229/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Jasienica
2004-12-02 Symbol:  XXIV/228/2004
Uchwała Nr XXIV/228/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2004 rok
2004-11-18 Symbol:  XXIII/227/2004
Uchwała Nr XXIII/227/2004 w sprawie zmian w załączniku Nr 6a do Uchwały Budżetowej na rok 2004 Nr XIV/134/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 stycznia 2004 roku

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 12697055 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony