Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2005 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/376/2005
Uchwała Nr XXXVI/376/2005 w sprawie wyrażenia opinii na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/375/2005
Uchwała Nr XXXVI/375/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2005 roku w .prawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2006 rok
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/374/2005
Uchwała Nr XXXVI/374/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/325/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Jasienica.
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/373/2005
Uchwała Nr XXXVI/373/2005 zmieniającą uchwałę Nr XXXV/362/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2006
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/372/2005
Uchwała Nr XXXVI/372/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2005 Nr XXVI/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2005 roku
2005-12-29 Symbol:  XXXVI/371/2005
Uchwała Nr XXXVI/371/2005 w sprawie uchwalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
2005-12-29 Symbol:  XXXV/370/2005
Uchwała Nr XXXV/370/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy Jasienica
2005-11-30 Symbol:  XXXV/369/2005
Uchwała Nr XXXV/369/2005 w sprawie:wyrażenia opinii na temat "Programu małej retencji dla województwa śląskiego" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko"
2005-11-30 Symbol:  XXXV/368/2005
Uchwała Nr XXXV/368/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie : zmian w załączniku Nr 6a do Uchwały Budżetowej na rok 2005 Nr XXVI/251/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2005 roku
2005-11-30 Symbol:  XXXV/367/2005
Uchwała Nr XXXV/367/2005 w sprawie wystąpienia o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2005-11-30 Symbol:  XXXV/366/2005
Uchwała Nr XXXV/366/2005 w sprawie wyrażenia opinii na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej
2005-11-30 Symbol:  XXXV/365/2005
Uchwała Nr XXXV/365/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe , godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jasienica w roku 2006.
2005-11-30 Symbol:  XXXV/364/2005
Uchwała Nr XXXV/364/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród za specjalnego funduszu nagród
2005-11-30 Symbol:  XXXV/363/2005
Uchwała Nr XXXV/363/2005 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice
2005-11-30 Symbol:  XXXV/362/2005
Uchwała Nr XXXV/362/2005 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2006

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12697334 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony