Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Podział nieruchomości - zatwierdzenie podziału
Podział nieruchomości - postępowanie wstępne
Nabycie nieruchomości przez Gminę
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Zamiana nieruchomości
Zajęcie pasa drogowego
Wydanie wypisów i wyrysów dotyczących ustaleń w :
- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościami
Rozgraniczenie nieruchomości
Dzierżawa gminnych nieruchomości gruntowych
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
Dzierżawa nieruchomości lokalowej
Najem lokalu mieszkalnego
Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość przylegającą do drogi.
Naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej/gminnej.


Strony 1 Przejdź do strony nr 2

Licznik odwiedzin: 12697418 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony