Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2012 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-01-04 Symbol:  XXVI/275/12
Uchwała Nr XXVI/275/12 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2013 rok
2013-01-04 Symbol:  XXVI/274/12
Uchwała Nr XXVI/274/12 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Jasienica, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie.
2013-01-04 Symbol:  XXVI/273/12
Uchwała Nr XXVI/273/12 w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2013.
2013-01-04 Symbol:  XXVI/272/12
Uchwała Nr XXVI/272/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2013-2023
2013-01-04 Symbol:  XXVI/271/12
Uchwała Nr XXVI/271/12 UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Jasienica na rok 2013
2013-01-04 Symbol:  XXV/270/12
Uchwała Nr XXV/270/12 w spraw ie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2013
2013-01-04 Symbol:  XXV/269/12
Uchwała Nr XXV/269/12 w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na Wójta Gminy Jasienica
2013-01-04 Symbol:  XXV/268/12
Uchwała Nr XXV/268/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu: 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 2) Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica na 2013 rok
2013-01-04 Symbol:  XXV/267/12
Uchwała Nr XXV/267/12 w sprawie: zmiany uchwały NrXV/160/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2012-2023
2013-01-04 Symbol:  XXV/266/12
Uchwała Nr XXV/266/12 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XV/159/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2012
2013-01-04 Symbol:  XXV/265/12
Uchwała Nr XXV/265/12 w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok.
2013-01-04 Symbol:  XXV/264/12
Uchwała Nr XXV/264/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Komunalny w Jasienicy"
2013-01-04 Symbol:  XXV/263/12
Uchwała Nr XXV/263/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica
2013-01-04 Symbol:  XXV/262/12
Uchwała Nr XXV/262/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Uownicy oznaczonej jako dz. 82/1 i dz. 73/2
2013-01-04 Symbol:  XXV/261/12
Uchwała Nr XXV/261/12 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice oznaczonej jako dz. 2963/2.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12697119 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony