Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta z 2013 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-31 Symbol:  0050.123.2013
Zarządzenie Nr 0050.123.2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2013.
2013-12-31 Symbol:  0050.122.2013
Zarządzenie Nr 0050.122.2013 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w pomieszczeniach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy oddawanych w dzierżawę na okres 1 roku
2013-12-31 Symbol:  0050.121.2013
Zarządzenie Nr 0050.121.2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na okres 1 roku oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu lokali użytkowych wydzierżawianych przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.
2013-12-30 Symbol:  0050.120.2013
Zarządzenie Nr 0050.120.2013 w sprawie: obniżenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego należącego do grupy II Klasyfikacji Środków Trwałych stanowiącego obiekty kanalizacji sanitarnej w obrębie Gminy Jasienica będących własnością Gminy Jasienica.
2013-12-30 Symbol:  0050.119.2013
Zarządzenie Nr 0050.119.2013 w sprawie: obniżenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego należącego do grupy II Klasyfikacji Środków Trwałych stanowiącego obiekty sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwie Grodziec przy ulicy Góreckiej będących własnością Gminy Jasienica.
2013-12-23 Symbol:  0050.118.2013
Zarządzenie Nr 0050.118.2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2013.
2013-12-18 Symbol:  0050/117/2013
Zarządzenie Nr 0050/117/2013 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w roku 2013
2013-12-13 Symbol:  0050/116/2013
Zarządzenie Nr 0050/116/2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2013.
2013-12-11 Symbol:  0050/115/2013
Zarządzenie Nr 0050/115/2013 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
2013-12-11 Symbol:  0050/114/2013
Zarządzenie Nr 0050/114/2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jasienica w 2014 roku
2013-12-10 Symbol:  120/8/2013
Zarządzenie Nr 120/8/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/10/2009 Wójta Gminy Jasienica z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jasienica zmienionego Zarządzeniami Nr: 120.10.2012 Wójta Gminy Jasienica z dnia 3 sierpnia 2012, Nr 0152/9/2010 Wójta Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2010 r., oraz Nr 0152/10/2009 Wójta Gminy Jasienica z dnia 15 czerwca 2009.
2013-12-03 Symbol:  0050/113/2013
Zarządzenie Nr 0050/113/2013 w sprawie powołania Komisji Nagród do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013-12-02 Symbol:  0050/112/2013
Zarządzenie Nr 0050/112/2013 w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 314/2.
2013-12-02 Symbol:  0050/111/2013
Zarządzenie Nr 0050/111/2013 w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica, oznaczonej jako dz. 1725.
2013-12-02 Symbol:  0050/110/2013
Zarządzenie Nr 0050/110/2013 w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica, oznaczonej jako dz. 31/4.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12717699 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony