Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta z 2014 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-12-31 Symbol:  0050.144.2014
Zarządzenie Nr 0050.144.2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2014.
2014-12-29 Symbol:  0050.143.2014
Zarządzenie Nr 0050.143.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie instrukgi regulujących gospodarkę finansową Gminy, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.13.2013 Wójta Gminy Jasienica z dnia 1 lutego 2013r., Zarządzeniem Nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 lutego 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.122.2014 Wójta Gminy Jasienica z dnia 5 listopada 2014r.
2014-12-29 Symbol:  0050.142.2014
Zarządzenie Nr 0050.142.2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2014.
2014-12-23 Symbol:  120.14.2014
Zarządzenie Nr 120.14.2014 w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
2014-12-23 Symbol:  0050.141.2014
Zarządzenie Nr 0050.141.2014 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w roku 2014.
2014-12-19 Symbol:  0050.140.2014
Zarządzenie Nr 0050.140.2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2014 .
2014-12-15 Symbol:  0050.139.2014
Zarządzenie Nr 0050.139.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego" na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
2014-12-15 Symbol:  0050.138.2014
Zarządzenie Nr 0050.138.2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2014 .
2014-12-04 Symbol:  120.13.2014
Zarządzenie Nr 120.13.2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Jasienica.
2014-12-04 Symbol:  0050.137.2014
Zarządzenie Nr 0050.137.2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2014.
2014-12-04 Symbol:  0050.136.2014
Zarządzenie Nr 0050.136.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zaciągniecie długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jasienica".
2014-11-28 Symbol:  0050.135.2014
Zarządzenie Nr 0050.135.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„„Odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i nie zamieszkałych na których powstają odpady komunalne i dostarczenie ich do regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów komunalnych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, oraz zorganizowanie obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i jego prowadzenie"
2014-11-28 Symbol:  0050.134.2014
Zarządzenie Nr 0050.134.2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2014.
2014-11-28 Symbol:  0050.133.2014
Zarządzenie Nr 0050.133.2014 w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, oznaczonej jako dz. 104/9.
2014-11-26 Symbol:  120.12.2014
Zarządzenie Nr 120.12.2014 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jasienica.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12697514 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony