Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Do 30 tyś euro Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-15 Symbol:  ZP.271.41.2018
„Zakup dwóch serwerów (bazodanowy i wirtualizacyjny)”
2018-11-09 Symbol:  ZP.271.39.2018
„Wymiana połaci dachowej na budynku magazynowym zlokalizowanym w kompleksie „PROCHOWNIA” w Międzyrzeczu Górnym”
2018-10-15 Symbol:  ZP.271.36.2018
Rozbudowa powierzchni płyty boiska do piłki nożnej w sołectwie Rudzica (działka 2/3)
2018-10-09 Symbol:  ZP.271.37.2018
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
2018-09-17 Symbol:  ZP.271.33.2018
„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n: budowa odwiertu geotermalnego /badawczego/ na terenie gminy Jasienica, sołectwo Grodziec / obszar działek 95/13-18/ , w tym projektu robót geologicznych i wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego, Geologia i Górnictwo część 1/ Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż i wód podziemnych" prowadzonego przez NFOŚiGW w Warszawie."
2018-09-07 Symbol:  ZP.271.32.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi publicznej nr 490122S („Szkolna”) w sołectwach Świętoszówka i Biery w Gminie Jasienica w km od 0+038 do 1+607
2018-08-23 Symbol:  ZP.271.31.2018
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy
2018-08-03 Symbol:  ZP.271.28.2018
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy
2018-07-24 Symbol:  ZP.271.25.2018
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych wraz z wykonaniem przeglądów dróg
2018-07-09 Symbol:  ZP.271.22.2018
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w Międzyrzeczu Górnym działka 89/4 :
- sali gimnastycznej wraz z zapleczem – etap I
- przewiązki łączącej projektowaną salę z istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –etap II ”
2018-07-06 Symbol:  ZP.271.23.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań oświetlenia ulicznego – 14 zadań, inwestycji
2018-06-25 Symbol:  ZP.271.20.2018
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w Międzyrzeczu Górnym działka 89/4 :
- sali gimnastycznej wraz z zapleczem – etap I
-przewiązki łączącej projektowaną salę z istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –etap II ”
2018-06-11 Symbol:  ZP.271.18.2018
: Wykonanie instalacji elektrycznej – wewnętrznej na kompleksie rekreacyjnym z zapleczem gospodarczo-magazynowym w Międzyrzeczu Górnym „PROCHOWNIA”
2018-06-06 Symbol:  ZP.271.19.2018
Zakup i dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasienica
2018-06-06 Symbol:  ZP.271.16.2018
Zakup i dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasienica

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 11151368 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony