Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-07 Symbol:  XXXIV/491/17
Uchwała Nr XXXIV/491/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/447/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 20.17r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 20I6r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
2017-08-10 Symbol:  XXXIII/490/17
Uchwała Nr XXXIII/490/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/471/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica
2017-08-10 Symbol:  XXXIII/478/17
Uchwała Nr XXXIII/478/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka 020A (dz. 2615/4) drogi publicznej nr 490495S, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice kategorii drogi gminnej
2017-08-10 Symbol:  XXXIII/477/17
Uchwała Nr XXXIII/477/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla działki nr 193/1 położonej w Międzyrzeczu Górnym
2017-08-10 Symbol:  XXXII/479/17
Uchwała Nr XXXII/479/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490369S, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne kategorii drogi gminnej
2017-07-06 Symbol:  XXXII/471/17
Uchwała Nr XXXII/471/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica
2017-07-06 Symbol:  XXXII/470/17
Uchwała Nr XXXII/470/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX1/303/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4540 z dnia 8 września 2016r.)
2017-07-06 Symbol:  XXXII/469/17
Uchwała Nr XXXII/469/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. U. Woj. Śląskiego
poz. 4539 z 8 września 2016r.)
2017-07-06 Symbol:  XXXII/468/17
Uchwała Nr XXXII/468/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XVI/231/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-07-06 Symbol:  XXXII/467/17
Uchwała Nr XXXII/467/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-07-06 Symbol:  XXXII/465/17
Uchwała Nr XXXII/465/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica
2017-07-06 Symbol:  XXXII/464/17
Uchwała Nr XXXII/464/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/433/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica
2017-06-26 Symbol:  XXXI/459/17
Uchwała Nr XXXI/459/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectw Międzyrzecze Dolne - część obejmująca teren nr 2
2017-05-25 Symbol:  XXX/453/17
Uchwała Nr XXX/453/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jasienica instrumentem płatniczym
2017-05-25 Symbol:  XXX/450/17
Uchwała Nr XXX/450/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka 020 (dz. 277/1, 277/3 i 277/5) drogi publicznej nr 490003S, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica kategorii drogi gminnej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 8211941 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony