Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-19 Symbol:  L/697/18
Uchwała NR L/697/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018-10-19 Symbol:  L/696/18
Uchwała NR L/696/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/411/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018-10-19 Symbol:  L/695/18
Uchwała NR L/695/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jasienica na lata 2018-2021
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/686/18
Uchwała NR XLVIII/686/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/437/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasienica
2018-08-30 Symbol:  XLVIII/683/18
Uchwała NR XLVIII/683/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2851), zmienioną uchwałą Nr XLVI/660/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody glosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.Woj. Śląskiego poz. 4334)
2018-08-30 Symbol:  XLVIII/682/18
Uchwała NR XLVIII/682/18 Rady Gminy Jasienica v. dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasienica przyjętego w drodze uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica
2018-07-26 Symbol:  XLVII/675/18
Uchwała NR XLVII/675/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasienica
2018-07-26 Symbol:  XLVII/663/18
Uchwała NR XLVII/663/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/650/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Jasienica
2018-06-28 Symbol:  XLVI/661/18
Uchwała NR XLVI/661/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica
2018-06-28 Symbol:  XLVI/660/18
Uchwała NR XLVI/660/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stale obwody glosowania oraz ustalania ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-06-28 Symbol:  XLVI/651/18
Uchwała NR XLVI/651/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierowniczce w przedszkolu, szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli
2018-06-28 Symbol:  XLVI/650/18
Uchwała NR XLVI/650/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Jasienica
2018-06-28 Symbol:  XLVI/649/18
Uchwała NR XLVI/649/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica
2018-06-28 Symbol:  XLVI/648/18
Uchwała NR XLVI/648/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważniania dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych oraz dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym do prowadzenia postpowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących opat za wychowanic przedszkolne
2018-05-22 Symbol:  XLV/640/18
Uchwała NR XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11130124 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony