Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-25 Symbol:  XLI/579/18
Uchwała Nr XLI/579/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018-01-25 Symbol:  XLI/576/18
Uchwała Nr XLI/576/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica
2018-01-18 Symbol:  XLI/578/18
Uchwała Nr XLI/578/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017-12-28 Symbol:  XL/566/17
Uchwała Nr XL/566/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-12-28 Symbol:  XL/558/17
Uchwała Nr XL/558/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/194/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica
2017-12-14 Symbol:  XXXIX/549/17
Uchwała Nr XXXIX/549/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/546/17
Uchwała Nr XXXVIII/546/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/545/17
Uchwała Nr XXXVIII/545/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek opłaty targowej na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/544/17
Uchwała Nr XXXVIII/544/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/543/17
Uchwała Nr XXXVIII/543/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/527/17
Uchwała Nr XXXVIII/527/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490130S, położonej w obrębie ewidencyjnym Biery kategorii drogi gminnej
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/526/17
Uchwała Nr XXXVIII/526/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka 080A drogi publicznej nr 490267S, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica kategorii drogi gminnej
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/525/17
Uchwała Nr XXXVIII/525/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490099S, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica kategorii drogi gminnej
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/519/17
Uchwała Nr XXXVIII/519/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wacława Gródeckiego w Grodźcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/518/17
Uchwała Nr XXXVIII/518/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mównicy w Zespole Szkolno-PrzedszkoSnym w łłownicy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9429717 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony