Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2017 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-07-06 Symbol:  XXXII/476/17
Uchwała Nr XXXII/476/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pani Bogumiły 0_
2017-07-06 Symbol:  XXXII/475/17
Uchwała Nr XXXII/475/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r.w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pisma Pani Elżbiety T
2017-07-06 Symbol:  XXXII/474/17
Uchwała Nr XXXII/474/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV ł/391/16 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026
2017-07-06 Symbol:  XXXII/473/17
Uchwała Nr XXXII/473/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2017
2017-07-06 Symbol:  XXXII/472/17
Uchwała Nr XXXII/472/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok
2017-07-06 Symbol:  XXXII/471/17
Uchwała Nr XXXII/471/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica
2017-07-06 Symbol:  XXXII/470/17
Uchwała Nr XXXII/470/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX1/303/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4540 z dnia 8 września 2016r.)
2017-07-06 Symbol:  XXXII/469/17
Uchwała Nr XXXII/469/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. U. Woj. Śląskiego
poz. 4539 z 8 września 2016r.)
2017-07-06 Symbol:  XXXII/468/17
Uchwała Nr XXXII/468/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XVI/231/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-07-06 Symbol:  XXXII/467/17
Uchwała Nr XXXII/467/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-07-06 Symbol:  XXXII/466/17
Uchwała Nr XXXII/466/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce 641 położonej w Landeku.
2017-07-06 Symbol:  XXXII/465/17
Uchwała Nr XXXII/465/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica
2017-07-06 Symbol:  XXXII/464/17
Uchwała Nr XXXII/464/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/433/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica
2017-06-26 Symbol:  XXXI/463/17
Uchwała Nr XXXI/463/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasienica w 2017r.
2017-06-26 Symbol:  XXXI/462/17
Uchwała Nr XXXI/462/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV 1/391/16 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 7903035 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony