Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2017 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/548/17
Uchwała Nr XXXVIII/548/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/547/17
Uchwała Nr XXXVIII/547/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/546/17
Uchwała Nr XXXVIII/546/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/545/17
Uchwała Nr XXXVIII/545/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek opłaty targowej na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/544/17
Uchwała Nr XXXVIII/544/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/543/17
Uchwała Nr XXXVIII/543/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/542/17
Uchwała Nr XXXVIII/542/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/541/17
Uchwała Nr XXXVIII/541/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Jasienica na lata. 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/540/17
Uchwała Nr XXXVIII/540/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/539/17
Uchwała Nr XXXVIII/539/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/538/17
Uchwała Nr XXXVIII/538/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/537/17
Uchwała Nr XXXVIII/537/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na dz. 51/3 położonej w Międzyrzeczu Dolnym.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/536/17
Uchwała Nr XXXVIII/536/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na dz. 165/2 położonej w Mazańcowicach.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/535/17
Uchwała Nr XXXVIII/535/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na dz. 157/16 i dz. 157/21 położonych w Mazańcowicach.
2017-11-30 Symbol:  XXXVIII/534/17
Uchwała Nr XXXVIII/534/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce 522/43 położonej w Międzyrzeczu Górnym.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 8634195 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony