Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta z 2018 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-31 Symbol:  120.24.2018
Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Jasienica.
2018-12-31 Symbol:  120.23.2018
Zarządzenie Nr 120.23.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jasienica.
2018-12-31 Symbol:  0050.139.2018
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2018.
2018-12-28 Symbol:  0050.138.2018
Zarządzenie Nr 0050.138.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.119.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Jasienica, w jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.86.2017 z dnia 01 września 2017 r.
2018-12-27 Symbol:  0050.137.2018
Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia odpłatności za reklamę i ogłoszenia w miesięczniku samorządowym „Jasienica” w 2019 roku.
2018-12-20 Symbol:  0050.136.2018
Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrąbie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2613/8 i dz. 2433/22.
2018-12-20 Symbol:  0050.135.2018
Zarządzenie Nr 0050.135.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrąbie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2615/4.
2018-12-18 Symbol:  0050.134.2018
Zarządzenie Nr 0050.134.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2018.
2018-12-14 Symbol:  0050.133.2018
Zarzqdzenie Nr 0050.133.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w 2018 roku
2018-12-14 Symbol:  0050.132.2018
Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 14.12.2018 w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie:
1. Określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
2. Określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych;
3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności;
2018-12-10 Symbol:  0050.131.2018
Zarządzenie Nr 0050.131.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Jasienica na lata 2019-2023
2018-12-07 Symbol:  0050.130.2018
Zarządzenie Nr 0050.130.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2018.
2018-12-07 Symbol:  0050.129.2018
Zarządzenie Nr 0050.129.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Jasienica.
2018-12-06 Symbol:  0050.128.2018
Zarządzenie Nr 0050.128.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2013 roku na terenie Gminy Jasienica
2018-12-06 Symbol:  0050.127.2018
Zarządzenie Nr 0050.127.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 6 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Nagród do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dorocznej nagrody za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12718240 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony