Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2018 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-28 Symbol:  IV/31/18
Uchwała NR IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026
2018-12-28 Symbol:  IV/30/18
Uchwała NR IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Jasienica na rok 2019
2018-12-28 Symbol:  IV/29/18
Uchwała NR IV/29/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026
2018-12-28 Symbol:  IV/28/18
Uchwała NR IV/28/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok
2018-12-28 Symbol:  IV/27/18
Uchwała NR IV/27/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Jasienica na 2019 rok
2018-12-28 Symbol:  IV/26/18
Uchwała NR IV/26/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2019 rok
2018-12-28 Symbol:  IV/25/18
Uchwała NR IV/25/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu: 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 2) Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica na 2019 rok
2018-12-28 Symbol:  IV/24/18
Uchwała NR IV/24/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018-12-28 Symbol:  IV/23/18
Uchwała NR IV/23/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2019-2023
2018-12-28 Symbol:  IV/22/18
Uchwała NR IV/22/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jasienica a Gminą Jaworze
2018-12-28 Symbol:  IV/21/18
Uchwała NR IV/21/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
2018-12-28 Symbol:  IV/20/18
Uchwała NR IV/20/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych
2018-12-28 Symbol:  IV/19/18
Uchwała NR IV/19/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018-12-13 Symbol:  III/18/18
Uchwała NR III/18/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026
2018-12-13 Symbol:  III/17/18
Uchwała NR III/17/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku -Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12697127 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony