Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2018 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-22 Symbol:  XLV/647/18
Uchwała NR XLV/647/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jasienica
2018-05-22 Symbol:  XLV/646/18
Uchwała NR XLV/646/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jasienica
2018-05-22 Symbol:  XLV/644/18
Uchwała NR XLV/644/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
2018-05-22 Symbol:  XLV/643/18
Uchwała NR XLV/643/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026
2018-05-22 Symbol:  XLV/642/18
Uchwała NR XLV/642/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Uchwala Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018
2018-05-22 Symbol:  XLV/641/18
Uchwała NR XLV/641/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok
2018-05-22 Symbol:  XLV/640/18
Uchwała NR XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica
2018-05-22 Symbol:  XLV/639/18
Uchwała NR XLV/639/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018-05-22 Symbol:  XLV/638/18
Uchwała NR XLV/638/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: 67/6, 67/10 i 384/1 położonych w Międzyrzeczu Górnym.
2018-05-22 Symbol:  XLV/637/18
Uchwała NR XLV/637/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. 2613/8 i dz. 2433/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice
2018-05-22 Symbol:  XLV/635/18
Uchwała NR XLV/635/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica, oznaczonej jako dz. 233/11
2018-05-22 Symbol:   XLV/636/18
Uchwała NR XLV/636/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Świętoszówka, oznaczonej jako dz. 19/1, 20/1, 21/1
2018-04-20 Symbol:  XLIV/634/18
Uchwała NR XLIV/634/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy M_ na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy
2018-04-20 Symbol:  XLIV/633/18
Uchwała NR XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-04-20 Symbol:  XLIV/632/18
Uchwała NR XLIV/632/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka - Bielsko w miejscowości Jasienica".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10052124 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony