Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta z 2019 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-15 Symbol:  0050..32.2019
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku
2019-03-11 Symbol:  0050..31.2019
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasienica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019-03-07 Symbol:  0050.30.2019
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 marca 2019r. w sprawie oddania w dzierżawę części budynku nr 145 usytuowanego na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 24/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wieszczęta.
2019-03-07 Symbol:  0050..29.2019
Zarządzenie Nr 0050..29.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jasienica na rok 2019.
2019-03-05 Symbol:  0050.28.2019
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne, oznaczonej jako dz. 67/10.
2019-02-28 Symbol:  0050.27.2019
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 lutego 2019 r w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa windy w budynku ośrodka zdrowia w Rudzicy"
2019-02-20 Symbol:  0050.26.2019
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na 2019 rok
2019-02-20 Symbol:  0050.25.2019
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2019.
2019-02-19 Symbol:  0050.24.2019
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku
2019-02-18 Symbol:  120.5.2019
Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Jasienica
2019-02-18 Symbol:  120.4.2019
Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jasienica.
2019-02-18 Symbol:  0050.23.2019
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zwożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku.
2019-02-11 Symbol:  0050.22.2019
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/4/2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne, oznaczonej jako dz. 67/10.
2019-02-11 Symbol:  0050.21.2019
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/136/2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2613/8 i dz. 2433/22.
2019-02-11 Symbol:  0050.20.2019
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/135/2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia formy przetargu i powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczonej jako dz. 2615/4.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11861792 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony