Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2019 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-28 Symbol:  VI/84/19
Uchwała NR VI/84/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
2019-03-28 Symbol:  VI/83/19
Uchwała NR VI/83/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku Pani A_Z_
2019-03-28 Symbol:  VI/82/19
Uchwała NR VI/82/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku Pana K_P_
2019-03-28 Symbol:  VI/81/19
Uchwała NR VI/81/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku Pana K_P_
2019-03-28 Symbol:  VI/80/19
Uchwała NR VI/80/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia "Nasze Sprawy"
2019-03-28 Symbol:  VI/79/19
Uchwała NR VI/79/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji Stowarzyszenia "Nasze Sprawy"
2019-03-28 Symbol:  VI/78/19
Uchwała NR VI/78/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026
2019-03-28 Symbol:  VI/77/19
Uchwała NR VI/77/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019
2019-03-28 Symbol:  VI/76/19
Uchwała NR VI/76/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok
2019-03-28 Symbol:  VI/75/19
Uchwała NR VI/75/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jasienica na 2020 rok
2019-03-28 Symbol:  VI/74/19
Uchwała NR VI/74/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 2633S
2019-03-28 Symbol:  VI/73/19
Uchwała NR VI/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze -Mazańcowice"
2019-03-28 Symbol:  VI/72/19
Uchwała NR VI/72/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne".
2019-03-28 Symbol:  VI/71/19
Uchwała NR VI/71/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019-03-28 Symbol:  VI/70/19
Uchwała NR VI/70/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Jasienica

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 12124227 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony