Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/571/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Świętoszówka 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/571/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/572/22 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/651/2018 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018r.... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/572/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/573/22 w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/573/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/574/22 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski NR XLIII/574/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/575/22 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/575/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/576/22 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi położonej w Wieszczętach... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/576/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/577/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/577/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/578/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/578/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/579/22 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia przez Komisji Skarg Wniosków i Petycji 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/579/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/580/22 w sprawie przejęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/580/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/581/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/581/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/582/22 w sprawie mian budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/582/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/583/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku - Uchwała... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/583/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała NR XLIII/584/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/448/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie... 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLIII/584/22
Ogłoszenia INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2022-08-31 10:49:17 Publikacja Marek Hronowski AKU01345
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie nr 0050.210.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na... 2022-08-31 10:49:17 Publikacja Marek Hronowski 0050.210.2022
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie nr 0050.211.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na... 2022-08-31 10:49:17 Publikacja Marek Hronowski 0050.211.2022
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 29/22 z posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica w dniu 21 stycznia 2022... 2022-08-30 13:51:22 Publikacja Tomasz Tatoń KPiBP29/22
Zamówienia publiczne „Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi „Myśliwska” w Jasienicy na przepust ramowy” 2022-08-30 13:36:32 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.39.2022.
Zamówienia udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych „Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi „Myśliwska” w Jasienicy na przepust ramowy” 2022-08-30 13:36:32 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.39.2022.