Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica.
Opis Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w granicach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Wymagania określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Jasienica Nr 0152/9/06 z dnia 26.05.2006r
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Anna Ambrożko - pok.101 tel. 33/472 62 11
Anna Stencel - pok.101 tel. 33/472 62 11

Wymagane dokumenty: Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
- wniosek (zgodnie z art.8 ust.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- oświadczenie o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia",
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- dowód uiszczenia opłaty.
kość opłaty: Opłata skarbowa:
1.Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.
Termin załatwienia sprawy do 30 dni.
Dokumenty powiązane Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zarządzenie Nr 0152/09/2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-26 14:42:18
Data utworzenia 2020-08-21
Data udostępnienia 2020-08-26 14:28:07
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Chwiejda
Udostępnił Marek Hronowski