Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Jasienica, która odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego... 2021-09-23 11:01:52 Aktualizacja Tomasz Tatoń AKU01124
Ogłoszenia Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji na wniosek 2021-09-23 11:01:52 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01130
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2021 roku OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI... 2021-09-22 09:45:26 Aktualizacja Tomasz Tatoń GKOS.6220.12.2021
Ogłoszenia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.4210.548.2021.ML 2021-09-22 08:40:07 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01129
Konsultacje społeczne Zarządzenie nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2021-09-21 12:14:28 Aktualizacja Tomasz Tatoń 0050.124.2021
Zarządzenia Wójta z 2021 roku Zarządzenie nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2021-09-21 12:14:28 Aktualizacja Tomasz Tatoń 0050.124.2021
Zarządzenia Wójta z 2021 roku Zarządzenie nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17.09.2021r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia... 2021-09-21 12:14:28 Publikacja Tomasz Tatoń 0050.129.2021
Petycje 2021 rok Petycja w interesie publicznym o przyjęcie uchwały. (Podstawa prawna wyłączenia jawności publicznej: art. 4 ust. 3 ustawy... 2021-09-21 08:37:20 Aktualizacja Tomasz Tatoń Petycja20210921
Petycje 2021 rok Petycja w interesie publicznym o przyjęcie uchwały. (Wnoszący petycję nie wyraził zgody na publikację danych osobowych... 2021-09-21 08:35:51 Aktualizacja Tomasz Tatoń Petycja20210921
Petycje 2021 rok Petycja w interesie publicznym o przyjęcie uchwały. (Podstawa prawna wyłączenia jawności publicznej: art. 4 ust. 3 ustawy... 2021-09-21 08:33:39 Publikacja Tomasz Tatoń Petycja20210921
Zamówienia udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasienica 2021-09-20 14:47:26 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.29.2021
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 26/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica w dniu 20 sierpnia 2021 roku od godz. 8.00 do 9.00 2021-09-20 07:04:54 Publikacja Tomasz Tatoń KR26/21
Zamówienia udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych Przebudowa i remonty przepustów na terenie Gminy Jasienica 2021-09-17 10:14:02 Publikacja Ewa Beruś ZP.271.28.2021
Ogłoszenia Tytuł informacji: Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie... 2021-09-16 15:29:44 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01127
Ogłoszenia Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2021-09-16 15:29:44 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01128
Ogłoszenia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.4210.610.2021.BK 2021-09-16 10:15:42 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01125
Ogłoszenia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.4210.580.2021.BK(21-14449) 2021-09-16 10:15:42 Publikacja Tomasz Tatoń AKU01126
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 55/21 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jasienica w dniu 30 lipca 2021 roku od godz. 13.00 do 13.30 2021-09-16 10:15:42 Publikacja Tomasz Tatoń KB55/21
Ogłoszenia Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Jasienica, która odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego... 2021-09-15 13:20:39 Aktualizacja Tomasz Tatoń AKU01124
Zarządzenia Wójta z 2021 roku Zarządzenie nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Jasienica z dnia 15 września 2021r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości... 2021-09-15 13:19:48 Publikacja Tomasz Tatoń 0050.128.2021