Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Oświadczenie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem USC.
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741 z późń.zm.)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego Jasienica
43-385 Jasienica 159
Katarzyna Szczypka - Kierownik, pokój Nr 1, tel. 33/472 62 01
Mirela Holisz - Zastępca Kierownika, pokój Nr 2, tel. 33/472 62 02
Informacja 1. Podanie o przyjęcie oświadczenia.
2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
Opłata Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Termin załatwienia Niezwłocznie
Uwagi 1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w USC Jasienica. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
2. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC Jasienica oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 09:01:21
Data utworzenia 2015-05-06
Data udostępnienia 2015-05-06 10:47:06
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Szczypka
Udostępnił Tomasz Tatoń