Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/694/18
Uchwała NR XLVIII/694/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/693/18
Uchwała NR XLVIII/693/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku -Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/692/18
Uchwała NR XLVIII/692/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/691/18
Uchwała NR XLVIII/691/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Cz_ na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/690/18
Uchwała NR XLVIII/690/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/689/18
Uchwała NR XLVIII/689/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice oznaczonej jako dz. 489/13.
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/688/18
Uchwała NR XLVIII/688/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: 2369/106, 2369/147,2369/146, 2779/3,2615/5 położonych w Mazańcowicach.
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/687/18
Uchwała NR XLVIII/687/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego.
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/686/18
Uchwała NR XLVIII/686/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/437/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasienica
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/685/18
Uchwała NR XLVIII/685/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/331/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy
2018-09-27 Symbol:  XLVIII/684/18
Uchwała NR XLVIII/684/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/347/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy
2018-09-17 Symbol:  17092018
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018-09-05 Symbol:  05092018
Uchwała Nr 4200/I/162/2018 z dnia 4 września 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jasienica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
2018-08-30 Symbol:  XLVIII/683/18
Uchwała NR XLVIII/683/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2851), zmienioną uchwałą Nr XLVI/660/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody glosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.Woj. Śląskiego poz. 4334)
2018-08-30 Symbol:  XLVIII/682/18
Uchwała NR XLVIII/682/18 Rady Gminy Jasienica v. dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasienica przyjętego w drodze uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10725903 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony