Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Projekty Uchwał do konsultacji na podstawie Uchwały XLIX/512/10 z dnia 12 X 2010 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-14 Symbol:  14022018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
2018-01-09 Symbol:  09012018/3
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
2018-01-09 Symbol:  09012018/2
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018-01-09 Symbol:  09012018
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica.
2018-01-08 Symbol:  08012018
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
2017-12-18 Symbol:  18122017
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-11-14 Symbol:  13112017
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
2017-11-09 Symbol:  09112017/4
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017-11-09 Symbol:  09112017/3
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017-11-09 Symbol:  09112017/2
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek opłaty targowej na 2018 rok
2017-11-09 Symbol:  09112017/1
Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017-10-24 Symbol:  24102017/8
Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Wieszczętach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach.
2017-10-24 Symbol:  24102017/7
Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce.
2017-10-24 Symbol:  24102017/6
Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy.
2017-10-24 Symbol:  24102017/5
Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkoino-Przedszkolnym w Międzyrzeczu.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9421613 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony