Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta z 2019 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-11 Symbol:  0050.42.2019
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Mazańcowicach, oznaczonej jako dz. 232/16
2019-04-05 Symbol:  0050.41.2019
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.100.2017 Wójta Gminy Jasienica z dnia 6 października 2017 roku w sprawie określenia warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz nauczycieli emerytów, rencistów i nauczycieli będących na świadczeniach kompensacyjnych z Funduszu Zdrowotnego.
2019-04-05 Symbol:  0050.40.2019
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Jasienica.
2019-04-05 Symbol:  0050.39.2019
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jasienica zmiany Uchwały Nr XLVI/651/2018 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019-04-03 Symbol:  120.7.2019
Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 3 kwietnia 2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Jasienica.
2019-04-01 Symbol:  0050.38.2019
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 22 oznaczonej, jako dz. 519 oraz dz. 520/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazy.
2019-03-29 Symbol:  0050.37.2019
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na rok 2019.
2019-03-28 Symbol:  0050.36.2019
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019-03-27 Symbol:  0050.35.2019
Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2019r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jasienica za rok 2018.
2019-03-25 Symbol:  120.6.2019
Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Jasienica.
2019-03-22 Symbol:  0050.34.2019
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 22 marca 2019r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Jasienicy, oznaczonej jako dz. 288/3.
2019-03-21 Symbol:  0050.33.2019
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica"
2019-03-15 Symbol:  0050..32.2019
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku
2019-03-11 Symbol:  0050..31.2019
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasienica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019-03-07 Symbol:  0050.30.2019
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 marca 2019r. w sprawie oddania w dzierżawę części budynku nr 145 usytuowanego na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 24/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wieszczęta.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 12095312 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony