Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne Rozbudowa budynku Zakładu Komunalnego w Jasienicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.12.2011
Zamówienia publiczne Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Wieszczętach 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ .271.1.13.2011
Zamówienia publiczne Budowa szkolnego placu zabaw wg programu rządowego „Radosna szkoła” w Świętoszówce 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.14.2011
Zamówienia publiczne Budowa skateparku w Jasienicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.15.2011
Zamówienia publiczne Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo-kulturalny w Jasienicy w ramach projektu JA-PE partnerska współpraca... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.10.2011
Zamówienia publiczne Adaptacja budynku hali basenowej na salę lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i ZSP w Mazańcowicach (bez budowy boiska... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.16.2011
Zamówienia publiczne Remont dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku na terenie Gminy Jasienica 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.19.2011
Zamówienia publiczne zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jasienica... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.17.2011
Zamówienia publiczne zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy Jasienica w terminie od 1 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.18.2011
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Chata Międzyrzecze” w miejscowości Międzyrzecze Górne 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.20.2011
Zamówienia publiczne Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Bielowicko i Wieszczęta. 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.21.2011
Zamówienia publiczne Budowa skateparku w Jasienicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.22.2011
Zamówienia publiczne Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 490001S (ul. Wiejska) z wlotem z rowu R-13 i ujściem do cieku Jasienickiego... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.23.2011
Zamówienia publiczne Kompleksowe świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków będących własnością Gminy ... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.24.2011
Zamówienia publiczne Przewóz dzieci niepełnosprawnych (trasa I-VI) z terenu gminy Jasienica do szkół: w Bielsku-Białej , w Skoczowie i Rudołtowicach... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GZOSiP_1.2011
Zamówienia publiczne Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja kształcenia sposobem na... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GZOSiP.1.1.2012
Zamówienia publiczne PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU, SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I OFERTOWYCH DLA ROBÓT... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.241.5.1.2012
Zamówienia publiczne Budowa skateparku w Jasienicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ .271.1.1.2012
Zamówienia publiczne remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.3.2012
Zamówienia publiczne dostawa 500 szt. krzeseł, 60 szt. stołów i 35 szt. wkładek łączących stoły ze sobą 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.5.2012