Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 zl. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jasienica... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOś 341-1/28/2010
Zamówienia publiczne Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Jasienica do szkół w Bielsku - Białej i w Skoczowie 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GZOSiP /2010
Zamówienia publiczne Kompleksowe świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków będących własnością Urzędu... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOś 341-1/29/2010
Zamówienia publiczne obsługa geodezyjna gminy Jasienica 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOs 341-1/31/2010
Zamówienia publiczne świadczenie usługi na terenie Gminy Jasienica w zakresie: a) zbieranie, transport i utylizacja padliny zwierząt dzikich... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOś 341-1/30/2010
Zamówienia publiczne PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU, SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I OFERTOWYCH DLA ROBÓT... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.341-5/1/2011
Zamówienia publiczne wycena nieruchomości 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.341-5/2/2010
Zamówienia publiczne Pełnienie opieki psychologicznej dla uczniów sprawiających problemy i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego realizowanej... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GZOSiP /ZP/1/2011
Zamówienia publiczne usługa prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pod nazwą Taniec moja pasja dla 11 placówek oswiatowych... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GZOSiP /ZP/2/2011
Zamówienia publiczne remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie 14... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 341-1/1/2011
Zamówienia publiczne przebudowa drogi gminnej nr 490009S „Liliowa” w sołectwie Jasienica 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 341-1/2/2011
Zamówienia publiczne Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.3.2011
Zamówienia publiczne Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rudzicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.5.2011
Zamówienia publiczne Budowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.4.2011
Zamówienia publiczne Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.7.2011
Zamówienia publiczne Remonty gminnych obiektów mostowych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Jasienica. 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.6.2011
Zamówienia publiczne zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w celu przygotowania do egzaminu na licencję pracownika ochrony... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.9.2011
Zamówienia publiczne opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Międzyrzeczu... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ 271.1.8.2011
Zamówienia publiczne Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Jasienicy 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski OSP Jasienica 1.2011
Zamówienia publiczne Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne... 2021-01-08 10:04:20 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ. 271.1.11.2011