Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Adres Jasienica 159
43-385 Jasienica
Kontakt
Telefon
33/472 62 00
Fax
33/472 62 62
Sławomir Filapek - 33/472 62 14 Kierownik
Alicja Zawiła-Glos - 33/472 62 14 Zastępca Kierownika

Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
Wydanie warunków technicznych z zezwoleniem na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość przylegającą do drogi,
Naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej/ gminnej,
Krzysztof Sojka - 33/472 62 25 Remonty i inwestycje dróg gminnych
Monika Białoń - Łaba - 33/472 62 25 Obiekty mostowe, zimowe utrzymanie dróg
Agnieszka Sosna - 33/472 62 17 - Wydawanie wypisów i wyrysów , zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych z zabytkami nieruchomymi Gminy zgodnie z programem opieki nad zabytkami Gminy Jasienica na lata 2018-2021.
- Prowadzenie spraw związanych ze zmianą w MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zaświadczenia o zgodności projektu lub zmianą sposobu użytkowania budynku z MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.
Katarzyna Kwaśny - 33/472 62 17
- Wydawanie wypisów i wyrysów , zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych z zabytkami nieruchomymi Gminy zgodnie z programem opieki nad zabytkami Gminy Jasienica na lata 2018-2021.
- Prowadzenie spraw związanych ze zmianą w MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zaświadczenia o zgodności projektu lub zmianą sposobu użytkowania budynku z MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.
Małgorzaty Tomiak  - 33/472 62 17 - Wydawanie wypisów i wyrysów , zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Prowadzenie spraw związanych z zabytkami nieruchomymi Gminy zgodnie z programem opieki nad zabytkami Gminy Jasienica na lata 2018-2021.
- Prowadzenie spraw związanych ze zmianą w MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zaświadczenia o zgodności projektu lub zmianą sposobu użytkowania budynku z MPZP.
- Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.
Anna Pieńkowska tel. 33/472 62 17 Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych i niepublicznych dla poszczególnych kategorii dróg, przygotowanie i udostępnianie na wniosek stron informacji na temat sieci drogowej.
Zgoda na przejazd  samochodami  ciężarowymi  drogami  gminnymi  powyżej   8 ton (np na czas budowy)
Bożena Lala - 33/472 62 26
Marek Stojanowski - 33/472 62 16
Inwestycje i remonty obiektów gminnych
Gabriela Handzel-Gruda - 33/472 62 15
Marta Zmełty - 33/472 62 15
Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Barbara Binda-Bazyl - 33/472 62 09 Oznakowanie dróg gminnych, organizacja pracy pracowników gospodarczych
Elżbieta Strok - 33/472 62 26 Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy nieruchomości lokalowych, użyczenia nieruchomosci gminnych.
Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasienica
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-15 13:10:53
Data utworzenia 2006-02-16
Data udostępnienia 2013-12-27 12:06:18
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Marek Hronowski