Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Czesław Machalica – Radny Rady Gminy Jasienica 2023-06-09 19:43:10 Publikacja Marek Hronowski OM2022/63
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica 2023-06-09 19:43:10 Publikacja Marek Hronowski OM2022/64
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2023 roku Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Komorowice – Skoczów, odgałęzienie do SG Jaworze/Jasienica (przełożenie... 2023-06-07 14:26:41 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.5.2023
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2023 roku Uchwała Nr LV/711/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... 2023-06-07 13:41:10 Publikacja Marek Hronowski LV/711/23
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2023 roku Uchwała Nr LV/712/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy... 2023-06-07 13:41:10 Publikacja Marek Hronowski LV/712/23
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2023 roku Uchwała Nr LV/713/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy... 2023-06-07 13:41:10 Publikacja Marek Hronowski LV/713/23
Gospodarka odpadami Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych 2023-06-07 12:38:13 Publikacja Marek Hronowski GO20230607
Protokoły z kadencji 2018 - 2024 Protokół Nr LIV/23 z sesji Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2023 roku 2023-06-07 12:22:28 Publikacja Marek Hronowski LIV/23
Protokoły z kadencji 2018 - 2024 Protokół Nr 17/22 z posiedzenia Komisji Wspólnych Rady Gminy Jasienica w dniu 8 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do 11.30 2023-06-07 12:22:28 Publikacja Marek Hronowski KW17/22
Protokoły z kadencji 2018 - 2024 Protokół Nr 44/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jasienica w dniu 23 maja 2023 roku... 2023-06-07 12:22:28 Publikacja Marek Hronowski KZ44/23
Ogłoszenia Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-06-07 12:22:28 Publikacja Marek Hronowski AKU01515
Ogłoszenia Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego GL.ZUZ.2.4210.185.2023.MZ 2023-06-07 11:57:10 Publikacja Marek Hronowski AKU01513
Ogłoszenia Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego GL.ZUZ.2.4210.299.2023.MZ 2023-06-07 11:57:10 Publikacja Marek Hronowski AKU01514
Konsultacje społeczne Zarządzenie nr 0050.160.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2023-06-07 11:57:10 Publikacja Marek Hronowski 0050.160.2023
Zarządzenia Wójta z 2023 roku Zarządzenie nr 0050.160.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2023-06-07 11:57:10 Publikacja Marek Hronowski 0050.160.2023
Zarządzenia Wójta z 2023 roku Zarządzenie nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 06.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia... 2023-06-06 15:56:38 Publikacja Marek Hronowski 0050.162.2023
Aktualne zamówienia „Rozbudowa drogi publicznej 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica” 2023-06-06 15:34:28 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.34.2023
Zamówienia publiczne „Rozbudowa drogi publicznej 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica” 2023-06-06 15:34:28 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.34.2023
Ogłoszenia Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego GL.ZUZ.2.4210.280.2023.MS 2023-06-06 09:21:48 Publikacja Marek Hronowski AKU01512
Ogłoszenia Zapraszam na LV sesję Rady Gminy Jasienica, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 na sali sesyjnej... 2023-06-05 14:20:18 Aktualizacja Marek Hronowski AKU01510