Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-06-24 13:55:18 Publikacja Marek Hronowski AKU01315
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o zebranym materiale dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Posadowienie dodatkowego zbiornika na asfalt (bitum)... 2022-06-24 11:44:04 Publikacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.5.2022
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok Katarzyna Bula-Muszyńska –Dyrektor, Zakładu Komunalnego w Jasienicy W części A oświadczenia majątkowego zawarte są informacje... 2022-06-23 14:42:17 Publikacja Marek Hronowski OM2021/54
Majątek Gminy Informacja o stanie mienia Gminy Jasienica 2022-06-23 14:21:32 Aktualizacja Marek Hronowski 1MAJATEK
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie punktu zbierania... 2022-06-23 14:21:32 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.2.2022
Zamówienia publiczne „Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi „Myśliwska” w Jasienicy na przepust ramowy” 2022-06-23 14:10:57 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.25.2022
Zamówienia udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych „Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi „Myśliwska” w Jasienicy na przepust ramowy” 2022-06-23 14:10:57 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.25.2022
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 32/22 z posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica w dniu 27 kwietnia 2022... 2022-06-23 12:02:08 Publikacja Marek Hronowski KPiBP32/22
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 34/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jasienica w dniu 13 czerwca 2022 roku... 2022-06-23 12:02:08 Publikacja Marek Hronowski KZ34/22
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja... 2022-06-23 11:29:27 Publikacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.11.2022
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr 16/22 z posiedzenia Komisji Rolnej Rady Gminy Jasienica w dniu 22 lutego 2022 roku od godz. 8.00 do 9.00 2022-06-22 14:57:31 Publikacja Marek Hronowski KRO6/22
Ogłoszenia – Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Nr GL.RUZ.4210.79.2022.3.EGK 2022-06-22 10:17:30 Publikacja Marek Hronowski AKU01314
Konsultacje społeczne Zarządzenie nr 0050.139.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2022-06-22 10:17:30 Publikacja Marek Hronowski 0050.139.2022
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie nr 0050.139.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2022-06-22 10:17:30 Publikacja Marek Hronowski 0050.139.2022
Zamówienia publiczne „Utwardzenie fragmentu działek nr 200/4 i 200/6 w Międzyrzeczu Górnym” 2022-06-21 15:55:00 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.30.2022
Zamówienia udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych „Utwardzenie fragmentu działek nr 200/4 i 200/6 w Międzyrzeczu Górnym” 2022-06-21 15:55:00 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.30.2022
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała Nr XLI/547/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice 2022-06-21 12:56:10 Publikacja Marek Hronowski XLI/547/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała Nr XLI/548/22 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXVI/506/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 października... 2022-06-21 12:56:10 Publikacja Marek Hronowski XLI/548/22
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XLI/549/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasienica w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-21 12:56:10 Publikacja Marek Hronowski XLI/549/22
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2022 roku Uchwała Nr XLI/549/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasienica w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-21 12:56:10 Publikacja Marek Hronowski XLI/549/22