Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica.
Opis - Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.02.2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
- Uchwała Rady Gminy Jasienica Nr LX/749/23 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica.
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Anna Ambrożko - pok.101 tel. 33/472 62 11
Anna Stencel - pok.101 tel. 33/472 62 11

Wymagane dokumenty: - wniosek (zgodnie z art.8 ust.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
- dowód uiszczenia opłaty
Opłata Opłata skarbowa:
- za wydanie zezwolenia - decyzji 107,00 zł
Termin załatwienia sprawy 30 dni ( wniosek bez braków formalnych)
Dokumenty powiązane Wniosek
- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
- Uchwała Rady Gminy Jasienica Nr LX/749/23 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-24 14:24:52
Data utworzenia 2020-08-21
Data udostępnienia 2020-08-26 14:28:07
Osoba odpowiedzialna Anna Ambrożko
Udostępnił Marek Hronowski