Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opis 1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 - zwana dalej ustawą ooś;
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Punkt Obsługi Interesanta
Pokój 102

Wymagane dokumenty -Poświadczona przez Starostę Bielskiego kopię mapy ewidencyjnej
-Informację o planowym przedsięwzięciu w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu § 2,3 Rozporządzenie RM z 09.11.2004r.
-Raport w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej dla przedsięwzięć wymagających obligatoryjnego sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko §1 Rozporządzenie RM z 09.11.2004r.
Wysokość opłaty Opłata skarbowa w wysokości 205zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w BS w Jasienicy na konto: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Termin załatwienia sprawy Dla przedsięwzięć określona w § 2,3 rozporządzeniu RM z 09.11.2004r. w terminie 30 dni, wydanie postanowienia o obowiązku lub zaniechanie sporządzenia raportu dla inwestycji  w terminie 60 dni od otrzymania dokumentów dokonanie uzgodnienia decyzji i jej wydanie. Opłata za pełnomocnictwo.
Uwagi Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-18 10:36:04
Data utworzenia 2009-03-06
Data udostępnienia 2009-03-06 11:13:59
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Chwiejda
Udostępnił Marek Hronowski