Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew – osoby fizyczne
Opis Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa/drzew zgodnie art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2020r. poz. 55 z późn. zm.).
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Pokój nr 102, tel. 33 472 62 12
Wymagane dokumenty Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew wraz z rysunkiem lub mapą określającą usytuowanie drzewa/drzew w stosunku do granic nieruchomości.
Wysokość opłaty Nie pobiera się opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa/drzew zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

Opłata skarbowa 17zł za wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew.

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.
Termin załatwiania spraw Organ  w terminie do 21 dni od doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin
w terenie.
W terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa/drzew.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie tzw. milczące załatwienie sprawy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-18 10:36:04
Data utworzenia 2009-03-11
Data udostępnienia 2009-03-11 12:30:39
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Chwiejda
Udostępnił Marek Hronowski