Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Rejestracja zgonu
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741 z późń.zm.)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Katarzyna Szczypka - Kierownik, pokój Nr 1, tel. 33/472 62 01
Mirela Holisz - Zastępca Kierownika, pokój Nr 2, tel. 33/472 62 02
Dokumenty 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.
Opłata 1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
Termin załatwienia Niezwłocznie
Uwagi 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Zgłoszenie zgonu dokonuje się w USC właściwym dla miejsca zgonu.
4. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 09:01:21
Data utworzenia 2015-03-25
Data udostępnienia 2015-03-25 14:47:35
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Szczypka
Udostępnił Tomasz Tatoń