Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa Naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2024r., poz. 320 z późn. zm./, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. z 2016. 1264 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430), Uchwała Nr LIII/693/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok. 104
Alicja Zawiła - Glos
Tel. (033) 4726200, wew. 214


 
Wymagane dokumenty: - wniosek,
- 2 x plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzenia  
 naniesiony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 lub 1 :500,    
- 1 x dokument stwierdzający własność
Wysokość opłaty Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/183/19 Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych
w granicach administracyjnych Gminy Jasienica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy  lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto Nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30-14:30
wtorek: 7:30-16:00
piątek: 7:30-14:00
Termin załatwienia sprawy: - sprawa wymagająca prowadzenia postępowania
  wyjaśniającego - nie później niż do miesiąca,
- sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż
  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-18 12:01:09
Data utworzenia 2013-01-07
Data udostępnienia 2013-01-07 11:41:34
Osoba odpowiedzialna Alicja Zawiła – Glos
Udostępnił Marek Hronowski