Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa Wydanie zaświadczeń dotyczących: - przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, - przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, - zmiany sposobu użytkowania budynków.
Opis Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok. 107B
Elżbieta Chwiejda
Karolina Grabska
Tel. 33/472 62 17
 
Wymagane dokumenty: - wniosek,
- mapa ewidencyjna/katastralna w skali 1:2000, 1:2880, 1:5000 - w zależności od sołectwa ( pochodząca z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40),
Wysokość opłaty Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 )
wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia wynosi 17zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto Nr: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek, środa,
czwartek 7:30-14:30
wtorek: 7:30-16:00
Termin załatwienia sprawy: - do siedmiu dni
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-27 10:20:25
Data utworzenia 2013-01-08
Data udostępnienia 2013-01-08 10:43:15
Osoba odpowiedzialna Karolina Grabska
Udostępnił Marek Hronowski