Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa Zajęcie pasa drogowego
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2024r., poz. 320z późn. zm./, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. z 2016. 1264 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430), Uchwała Nr LIII/693/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok. 104
Alicja Zawiła - Glos Tel. (033) 4726214

Wymagane dokumenty: - wniosek,
- 1 x plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzenia  
 naniesiony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 lub
1 : 500,    
- 1 x pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie przyjęcia robót

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
- projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
- harmonogram robót, projekt organizacji wykonany zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego ruchu -
w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
Wysokość opłaty: Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/693/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Termin załatwienia sprawy: - sprawa nie wymagająca prowadzenia postępowania  
  wyjaśniającego - 14 dni,
- sprawa wymagająca prowadzenia postępowania
  wyjaśniającego - nie później niż do miesiąca,
- sprawa szczególnie skomplikowana - nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr LIII/693/23 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmi
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-16 07:48:52
Data utworzenia 2007-01-18
Data udostępnienia 2007-01-18 10:09:24
Osoba odpowiedzialna Alicja Zawiła-Glos
Udostępnił Marek Hronowski