Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/162/2004 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w 2004r 2006-04-03 11:05:08 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/162/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/158/2004 w sprawie utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gminie Jasienica 2006-04-03 10:56:38 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/158/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/153/2004 w sprawie wyrażenia opinii na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej 2006-04-03 10:55:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/153/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/157/2004 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Rudzicy 2006-04-03 10:55:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/157/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/151/2004 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... 2006-04-03 10:32:02 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/151/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVII/152/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2004 rok 2006-04-03 10:32:02 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVII/152/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVI/147/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasienica za wykonanie budżetu Gminy za 2003 rok 2006-04-03 09:59:03 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVI/147/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVI/148/2004 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni stanowiących... 2006-04-03 09:59:02 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVI/148/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XVI/149/2004 2006-04-03 09:59:02 Publikacja Grzegorz Marsowicz XVI/149/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/144/2004 w sprawie wyrażenia opinii na nabycie nieruchomości 2006-04-03 09:46:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/144/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/145/2004 w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości 2006-04-03 09:46:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/145/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/146/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie... 2006-04-03 09:46:19 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/146/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/141/2004 w sprawie uchwalenia planu pracy Gady Gminy Jasienica na 2004 rok 2006-04-03 09:41:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/141/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/142/2004 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Jasienica na 2004 rok 2006-04-03 09:41:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/142/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XV/143/2004 w sprawie wyrażenia opinii na nabycie nieruchomości 2006-04-03 09:41:20 Publikacja Grzegorz Marsowicz XV/143/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XIX/179/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy 2006-03-31 13:56:26 Publikacja Grzegorz Marsowicz XIX/179/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XIX/177/2004 w sprawie wyrażenia opinii na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne 2006-03-31 11:15:59 Publikacja Grzegorz Marsowicz XIX/177/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XIX/178/2004 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Bielsko-Biała 2006-03-31 11:15:59 Publikacja Grzegorz Marsowicz XIX/178/2004
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2004 roku Uchwała Nr XIV/135/2004 w sprawie uchwalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... 2006-03-30 10:22:23 Aktualizacja Grzegorz Marsowicz XIV/135/2004
Współpraca z innymi jednostkami Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... 2006-03-30 10:17:44 Aktualizacja Grzegorz Marsowicz INNE001