Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń GKOŚ.271.7.4.2016
Zamówienia publiczne Dostawa 500 szt. krzeseł, 60 szt. stołów i 30 szt. wkładek łączących stoły ze sobą 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.2.2017
Zamówienia publiczne Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu o roboczym tytule „Słoneczna Gmina... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.4.2017
Zamówienia publiczne Wykonanie klimatyzacji 1 piętra budynku Urzędu Gmina Jasienica 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.7.2017
Zamówienia publiczne dostawę 100 kompletów biesiadnych (1 stół składany i 2 ławki składane) 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP. 271.12.2017
Zamówienia publiczne dostawa i montaż oraz remont istniejących urządzeń placów zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni z maty przerostowej na terenach... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.11.2017
Zamówienia publiczne Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.25.2017
Zamówienia publiczne wymiana części konstrukcji dachowej i wymiana poszycia wraz z obróbkami na obiekcie PROCHOWNIA w Międzyrzeczu Górnym na... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.24.2017
Zamówienia publiczne Budowa placu zabaw położonego w sołectwie Jasienica/ Słoneczna działka 77 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.16.2019
Zamówienia publiczne Wykonanie kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty boiska z trawy naturalnej w Jasienicy, działka nr 3680 przy... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.22.2019
Zamówienia publiczne Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.28.2019
Zamówienia publiczne Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.34.2019
Zamówienia publiczne Przebudowie pomieszczenia garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.35.2019
Zamówienia publiczne Remonty cząstkowe dróg gminnych w Gminie Jasienica 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.37.2019
Zamówienia publiczne Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa budynku Jasienica 159 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.39.2019
Zamówienia publiczne Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa budynku Jasienica 159 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.40.2019
Zamówienia publiczne Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa budynku Jasienica 159 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.41.2019
Zamówienia publiczne Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa budynku Jasienica 159 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.45.2019
Zamówienia publiczne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót drogowych 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.1.2020
Zamówienia publiczne Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dzieła - 3000 sztuk gier planszowych edukacyjno - promocyjnych pod roboczą... 2021-01-08 10:11:38 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.50.2019