Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/287/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2020 rok 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/287/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/288/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/288/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/289/20 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/289/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/290/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/290/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/291/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/291/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/292/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/217/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/292/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/293/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/293/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/294/20 w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie odpłatnej służebności przesyłu na dz. 319/1, 321/9, 324/3,... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/294/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/295/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/623/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/295/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/296/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/296/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/297/20 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/297/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/298/20 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/298/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/299/20 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/299/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/300/20 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/300/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/301/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym... 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/301/20
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XX/302/20 w sprawie Statutu Gminy Jasienica 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/302/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/302/20 w sprawie Statutu Gminy Jasienica 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/302/20
Uchwały Rady Gminy Jasienica z 2020 roku Uchwała Nr XX/303/20 w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 2020-10-13 12:33:41 Aktualizacja Marek Hronowski XX/303/20
Zarządzenia Wójta z 2020 roku Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 12 października 2020 roku w sprawie stanowisk pracy, na których pracownicy... 2020-10-12 11:57:14 Publikacja Marek Hronowski 120.12.2020
Ogłoszenia Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Jasienica, która odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku o godzinie 10.00 w sali... 2020-10-12 11:57:14 Publikacja Marek Hronowski AKU00908