Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i zagranicznym 2021-01-08 10:24:28 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.49.2019
Zamówienia publiczne Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i zagranicznym 2021-01-08 10:24:28 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.35.2020
Zamówienia publiczne Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym 2021-01-08 10:16:28 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.37.2020
Zamówienia publiczne : Wykonanie instalacji elektrycznej – wewnętrznej na kompleksie rekreacyjnym z zapleczem gospodarczo-magazynowym w Międzyrzeczu... 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.18.2018
Zamówienia publiczne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w Międzyrzeczu Górnym działka 89/4 : - sali gimnastycznej wraz... 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.20.2018
Zamówienia publiczne Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych... 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.23.2018
Zamówienia publiczne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w Międzyrzeczu Górnym działka 89/4 : - sali gimnastycznej wraz... 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.22.2018
Zamówienia publiczne Aktualizacja ewidencji dróg gminnych wraz z wykonaniem przeglądów dróg 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.25.2018
Zamówienia publiczne Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.28.2018
Zamówienia publiczne Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.31.2018
Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi publicznej nr 490122S („Szkolna”) w sołectwach Świętoszówka i Biery... 2021-01-08 10:15:40 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.32.2018
Zamówienia publiczne Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni przy boisku wielofunkcyjnym w Wieszczętach 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń BRG.7011.3.03.2017.M
Zamówienia publiczne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla robót ogólnobudowlanych w Gminie Jasienica 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.3.2018
Zamówienia publiczne Budowa linii kablowej 15 kV w Jasienicy przy ul. Klonowej / Świerkowej 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.11.2018
Zamówienia publiczne Budowa sieci wodociągowej w Bielowicku przy ul. Grabowej na działkach nr 321/14, 752/1, 340/12, 340/24” 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.12.2018
Zamówienia publiczne Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu „Słoneczna Gmina Jasienica” 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.13.2018
Zamówienia publiczne Montaż dźwigu osobowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury nr 1360 w Jasienicy 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.14.2018
Zamówienia publiczne Montaż dźwigu osobowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury nr 1360 w Jasienicy 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.17.2018
Zamówienia publiczne Remont odwodnienia budynku nr 350 w Rudzicy 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.15.2018
Zamówienia publiczne Zakup i dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasienica 2021-01-08 10:14:05 Aktualizacja Tomasz Tatoń ZP.271.16.2018