Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddana w dzierżawę części nieruchomości... 2022-09-09 11:21:29 Publikacja Marek Hronowski AKU01351
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie nr 0050.217.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 09.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia... 2022-09-09 11:21:29 Publikacja Marek Hronowski 0050.217.2022
Ogłoszenia Wyłożenie projektu MPZP dla sołectwa Grodziec 2022-09-08 14:44:51 Aktualizacja Marek Hronowski AKU01348
Ogłoszenia Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6320.2.2021.ZC/RK2.8 2022-09-08 14:44:51 Publikacja Marek Hronowski AKU01349
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie nr 0050.213.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 07 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na... 2022-09-08 09:54:47 Publikacja Marek Hronowski 0050.213.2022
INFORMACJE O MPZP Obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP dla sołectwa Grodziec 2022-09-08 09:54:47 Publikacja Marek Hronowski OBW08092022
Ogłoszenia Wyłożenie projektu MPZP dla sołectwa Grodziec 2022-09-08 09:54:47 Publikacja Marek Hronowski AKU01348
Aktualne zamówienia Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S („Kościelna”) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika 2022-09-07 16:05:13 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.44.2022
Zamówienia publiczne Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S („Kościelna”) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika 2022-09-07 16:05:13 Publikacja Jonasz Suchy ZP.271.44.2022
Ogłoszenia Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Nr GL.ZUZ.2.4210.402.2022.AS 2022-09-07 11:08:24 Publikacja Marek Hronowski AKU01347
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-09-02 13:41:37 Aktualizacja Jonasz Suchy 2022/BZP0040103/02/P
Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-09-02 13:41:37 Aktualizacja Jonasz Suchy 2022/BZP0040103/02/P
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja... 2022-09-02 12:31:51 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.11.2022
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Numer sprawy: GKOŚ.6220.13.2022 2022-09-02 12:31:51 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.13.2022
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku 1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego 2. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym Numer... 2022-09-02 12:31:51 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.12.2022
Opinie nadzoru prawnego Uchwała Nr 4200/II/104/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 września 2022r. w... 2022-09-02 12:31:51 Publikacja Marek Hronowski 4200/II/104/2022
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 roku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja... 2022-09-01 14:13:46 Aktualizacja Marek Hronowski GKOŚ.6220.10.2022
Zarządzenia Wójta z 2022 roku Zarządzenie Nr 0050.212.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.58.2022... 2022-09-01 14:13:46 Publikacja Marek Hronowski 0050.212.2022
Ogłoszenia Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Nr GL.ZUZ.2.4210.510.2022.MZ 2022-08-31 13:37:09 Publikacja Marek Hronowski AKU01346
Protokoły z kadencji 2018 - 2023 Protokół Nr XLII/22 z sesji Rady Gminy Jasienica z dnia 19 lipca 2022 roku”; 2022-08-31 13:11:46 Publikacja Marek Hronowski XLII/22